• Chef de département :
  • Grade :
  • Contact :


Cours


صضقفغخحكمنتالبيسمكظزوةىالابيءحتعغفقثصقفغعنهم

      ملخص البحث.              

       إنّ علم الصّرف له مكانة رفيعة، لا يمكن للباحث أن يستغني عنه ،به يحدّد دلالة الكلمة، ويضبط صياغتها ونطقها وحفظها من اللحن، فالصّيغة تحدّد مبناها الصرفي، وميزانها يحدّد مبناها الصّوتي، وبتحوّلها الداخلي(تعاقب المصوّتات)، تعطي دلالة معينة وهذه العملية ضروريّة في عمليّة التّواصل.